SSB Odisha Lecturer Recruitment 2021 – 972 Vacancies

SSB Odisha Lecturer Recruitment 2021 – 972 Vacancies

ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶା (ଏସସିବି ଓଡିଶା) ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି (05/2021)। ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ଏଠାରେ ଆପଣ ଏସସିବି ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବେ | ଆପଣ ଏଠାରେ ଏସସିବି ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ, ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ବୟସ ସୀମା, ଯୋଗ୍ୟତା, ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ପେ ସ୍କେଲ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବେ ଆମେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢିବା ଉଚିତ୍ | ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ |

ଘଟଣା ତାରିଖ
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | 22/03/2021
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ତାରିଖ (ମଧ୍ୟରାତ୍ରି) 21/04/2021

SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି 2021 ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପଦବୀ ବିବରଣୀ |

SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ | ବୟସ ସୀମା, ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା, ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ ପେ ସ୍କେଲ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି |

ପୋଷ୍ଟ ନାମ ପଦବୀ ଯୋଗ୍ୟତା ବୟସ ସୀମା ପେ ସ୍କେଲ |
ଅଧ୍ୟାପକ 972 ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅତି କମରେ 55% ମାର୍କ କିମ୍ବା ଏହାର ସମାନ ଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ୍ | 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ରେ 21-42 ବର୍ଷ | Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା 44,900-1,42,400 / – ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସ୍ତର -10 ଦିଅ |

SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ |

SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ | ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ SSB ଓଡିଶା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି 2021 ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢିବା  ଉଚିତ୍ |

Leave a Comment